Historie og fotos Ophols og priser Se på kortet og find vej Kontakt Hårlandsgården her
Forsiden Historie Området Kort Priser Kontakt
     

 

 
 


Maleren William Scharff
(født 30-10-1886 - død 20-09-1959) var en af de ledende kræfter i kubismens gennembrud herhjemme og udviklede sig senere til at blive en moderne klassiker i dansk kunst.

 

Historie

I middelalderen var der omkring Tisvilde by frodige skove, og god landbrugsjord. Men skovene blev fældet, og det betød sandflugt, der hærgede gennem flere hundrede år og dækkede flere landsbyer og al den gode jord. Tisvilde klarede sig, fordi den lå i læ.
I slutningen af 1700-tallet skete der en del udflytning af gårde til jordene omkring Tisvilde. En af disse udflyttergårde var Hårlandsgården, der blev bygget år 1788 i det, der i dag hedder Godhavn.

Hårlandsgården blev senere en milepæl i dansk kunsthistorie, idet maleren og professoren ved Kunstakademiet William Scharff tilbragte 8 år af sin barndom hos bedsteforældrene på Hårlandsgården. Disse barndomsår blev af enorm betydning for Scharff. Overalt i hans produktion finder vi motiver fra Tisvilde og Tibirke bakker, og kendt er hans opfattelse af lyset gennem skovens graner.


I dag drives Hårlandsgården af Anni Rosenstand, der bevarer stedets traditioner. I hendes stuer findes døre, vinduer og bjælker præcis som Scharff malede det på et af sine første billeder.

Anni har indrettet gården som ”Bed and Breakfast”

 
         
 


William Scharff selvprotræt


History In english

In the middle-ages Tisvilde was surrounded by luxuriant forests and fertile land. The forests were later cut down leading to sand drift, which ravaged many villages and good soil for several hundred years. Tisvilde survived as it was in a sheltered position. At the end of the 17th century outlying farms
were built on the land surrounding Tisvilde. One of these was årlandsgården, built in 1788 in an area which is today known as Godhavn.

Hårlandsgården later became a milestone in Danish art-history as William Scharff, the painter and professor of the Art Academy, spent 8 years of his childhood with his grand-parents on Hårlandsgården. These childhood years were a great influence on Scharff. In all his work we find motifs from Tisvilde and Tibirke hills, his interpretation of light through the branches of fir-trees being particularly well known.

Today Hårlandsgården is run by Anni Rosenstand, who preserves the atmosphere of the farm. In her sitting-room the doors, beams and window-frames are precisely as Scharff painted them in one of his early paintings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bed and breakfast

George Bamford seems to be the most comfortable around other rolex replica sale creative types such as designers and artists, who populate his social circles. Not all of his past businesses succeeded, which has allowed George the ability to appreciate the complexity of running a company swiss replica watches with a lot of moving parts. While the idea of a company that artistically re-thinks the design of some of the world's most popular watches might seem simple, there are notorious challenges to his work that make what Bamford does sort of replica watches uk special. Rolex is the most popular luxury watch maker in the world, and also one of the top names in luxury across all categories. There are entire businesses dedicated to fixing, copying, re-selling, auctioning, and buying Rolex watches that rolex replica sale exist outside of the official Rolex sales or service channels. Rolex long ago had to reconcile with the fact that it cannot replica watches control all elements of how people buy and wear their timepieces.